Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Ke kořenům

by · Oct 27, 2014 · 3 418 views ·

Ke kořenům stromů: rozvíjíme pohřbívání u kořenů stromů či rostlin. Ke kořenům blízkých vztahů: pomáháme vytvořit smysluplné rituály posledního rozloučení, které stmelují komunitu pozůstalých - vycházíme z principu Do It Yourself. Ke kořenům sebe sama: doprovázíme na cestě zármutkem, jsme na blízku při znovunalézání vašich vnitřních zdrojů. http://ke-korenum.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.