Citace a citační SW

Oct 23, 2014 · 1,999 views ·

Knihovnický institut

Workshop zaměřený na tvorbu citací dle normy ČSN ISO 690, předcházení plagiátorství a na práci s citačními manažery.