Člověk jako stydící se bytost

by · Nov 12, 2014 · 5 032 views ·

Člověk, stud a moralita. Tyto pojmy budou v centru pozornosti listopadového Science Café v Praze. Hosty budou: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (University of New York in Prague; Psychiatrické centrum Praha) PhDr. David Krámský, MA, Ph.D. (Policejní akademie ČR) Autoři se pokusí vést polemiku, do jaké míry je moralita základem lidské přirozenosti či zda jde jen o nějaký sociálně kulturní či teoretický konstrukt. Povedou tak linií mezi lidskou přirozeností a morálkou. S odkazy k filosofické a psychologické literatuře formulují “pocit“ studu jako fundamentální základ přirozené žité morality. Tento pohled se pak pokusí argumentovat také prostřednictvím nových empirických metod zkoumající morální integritu a morální usuzování.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.