Spolupráce nebo rivalita na vývoji elektrických zařízení v meziválečném Československu

Nov 11, 2014

Speakers

Organizer

About HISTECH

Mezinárodní konference Historické laboratoře elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s VDE, s CEFRES Prague a s NTM Praha

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow HISTECH