Stinné stránky Wikipedie

by · Nov 29, 2014 · 2,361 views ·

Wikipedia

Wikipedii denně čtou a editují miliony lidí a je proto přirozeně středem pozornosti vlád a korporací. Protože ale nemá žádného šéfredaktora, je obtížné ji cenzurovat nebo uplatit. Tato otevřenost bývá nicméně Wikipedii i na překážku, protože redaktoři se musí domluvit a pro přebíraný obsah platí přísnější kritéria než je na internetu běžné. Prezentace poskytne v rychlém sledu přehled vybraných úsměvných i vážných kauz týkajících se Wikipedie.