Současné slovanské jazyky – realita, nebo fikce

by · Nov 1, 2014 · 1 172 views ·

Přednáška přiblíží kritéria, která určují, co je samostatný spisovný jazyk (a co jen jeho nářeční varieta) a která s jazykovědou nemají mnohdy nic společného. Přednáška a je zaměřena hlavně na situaci v postjugoslávských zemích.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.