Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Playful design ve vzdělávání

by · Nov 19, 2014 · 1 278 views ·

Po skončení byla ještě společná diskuze: http://youtu.be/TJuaAS4UmzI Playful design jako funkční trend nejen ve vzdělávání - bereme si zpoza opony a jdeme na to hravě. - http://www.courtofmoravia.com/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.