Férová škola

by · Nov 19, 2014 · 1 243 views ·

Podporujeme společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Prosazujeme otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb, ať se jedná o žáka mimořádně nadaného či znevýhodněného. Chceme, aby základní školy v České republice byly schopné využívat a rozvíjet plný potenciál každého dítěte. - http://www.ferovaskola.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.