Objektivní vlastnosti poslechových prostorů a jejich měření

by · Jan 20, 2015 · 1 493 views ·

Přednášel Ing. Jiří Schimmel, Ph.D., pedagog na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Zabývá se výchovou odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.