Historická geografie - člověk - prostor - čas

by · Feb 10, 2015 · 3 915 views ·

Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Neodmyslitelně k sobě patří člověk – prostor (krajina) – a čas, současnost i minulost. Krajinou minulosti, zmizelou či proměněnou, se zabývá historická geografie. Je možné poznání historických krajin? Jak je studujeme, lze je rekonstruovat? Co přinesou výsledky výzkumu moderní společnosti? Přednáška přiblíží historickou geografii jako mezioborovou disciplínu s mnoha výzvami a záhadami.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.