Výzkum a léčba obezity: kam dnes kráčíme?

by · Feb 11, 2015 · 1 531 views ·

Když se řekne obezita, každý si sáhne na svůj faldík na břiše a v mysli mu vytane tuk. Tuková tkáň bezesporu výrazně ovlivňuje náš organismus a dnes ji považujeme nejen za izolační vrstvu, ale za další část endokrinního systému. Mechanismy vzniku obezity jsou velmi široké a pestré. Od objevu prvního genu, souvisejícího s obezitou, a stejně tak hormonu Leptinu, uběhlo 25 let. V současnosti máme velké množství informací, které vytvářejí obraz komplikovaných vztahů metabolických drah, genových defektů a velkého množství hormonů a signálních molekul, které se účastní přenosů informací při odpovědi buněk na změnu prostředí. Ukazuje se, že mnohé z těchto hormonů produkuje nejen tuková tkáň, ale i trávicí trubice. Trávicí trubice je protkána velkým množstvím neuronů a endokrinních buněk, které ve spolupráci s naším mozkem vytvářejí strukturovanou síť, která řídí naše jídelní chování a ovlivňuje výrazně příjem i výdej energie našeho těla. Svým způsobem se dá říci, že mozková nervová centra a jejich kooperace se zažívacím traktem a tukovou tkání jsou klíčem k pochopení mechanismu, který vede k tomu, že jedinec ztrácí kontrolu nad svým metabolismem a končí jako obézní pacient. Paradoxně, přes množství poznatků o mechanismech vzniku obezity a možných intervencích, počet obézních celosvětově roste. V Česku je výskyt obezity ve věku 18-75 let u mužů 23%, u žen 21%. Nadváhou trpí 64% mužů a 49% žen. Obezita zvyšuje riziko vzniku řady onemocnění, např. diabetu mullitu, hypertenze, ischemické choroby srdeční či cévní mozkové příhody. Cílem přednášky je ukázat, že za nadváhou a obezitou nejsou jen geny, ale celá složitá síť vztahů v organismu a vlivů z našeho okolí. S tím bude souviset i představení pokročilých a unikátních výzkumných metod používaných pří léčbě obézních pacientů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.