Podpora emocionálního vývoje dětí předškolního věku

by · Mar 28, 2015 · 984 views ·

Emocionální vývoj dítěte předškolního věku je spjat s rozvíjejícími se sociálními aktivitami. Citový i sociální vývoj představují důležité atributy socializace a individuace dítěte. Interakce mezi dospělými a dětmi má různé podoby bezděčného i záměrného působení. Radost, nadšení, lítost, strach dovedeme zpravidla s dětmi sdílet snadněji než úzkost, vzdor, vztek. Děti však potřebují takové interakce s dospělými, které mohou poskytovat příležitosti ke stimulaci jejich citového vývoje a zároveň regulaci projevů chování – rozvíjet prožívání dětí předškolního věku a podporovat emocionální vývoj zahrnuje jak stimulaci (záměrné vytváření podmínek a podnětů rozvíjejících prožitky dítěte), tak regulaci citových projevů (reagování a chování).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.