Everfund

by · Jun 23, 2015 · 845 views ·

Everfund je platforma, která podporuje tvořivost a podnikavost, umožňuje realizovat projekty, které by jinak nevznikly. Everfund propojuje lidi, kteří mají nápad a projekt a nemají potřebné zdroje (peníze, dovednosti, čas, movité i nemovité věci), s těmi, kteří mají chuť podpořit dobrou myšlenku. Často není jednoduché (obzvášť na začátku) formulovat cíle svého projektu, uvědomit si, s čí, bych potřeboval pomoci nebo získat zpětnou vazbu o svém konání - Everfund nabízí prostor pro učení se při společných setkáních Everfund offline.! everfund.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.