Everfund

Jun 23, 2015

Speakers

About

Everfund je platforma, která podporuje tvořivost a podnikavost, umožňuje realizovat projekty, které by jinak nevznikly. Everfund propojuje lidi, kteří mají nápad a projekt a nemají potřebné zdroje (peníze, dovednosti, čas, movité i nemovité věci), s těmi, kteří mají chuť podpořit dobrou myšlenku. Často není jednoduché (obzvášť na začátku) formulovat cíle svého projektu, uvědomit si, s čí, bych potřeboval pomoci nebo získat zpětnou vazbu o svém konání - Everfund nabízí prostor pro učení se při společných setkáních Everfund offline.! everfund.cz

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum