Společné vzdělávání

by · Jun 23, 2015 · 806 views ·

V jedné třídě je dnes možné nalézt pohromadě děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Je to logické vyústění a obraz dnešního světa. Tato situace je velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Koncept „Společné vzdělávání“, který se daří realizovat na ZŠ Poběžovice představuje jednu z cest řešení. Vladimír Foist se ve své prezentaci podělí o své zkušenost s tím, jak lze rozvinout otevřenost školy, spolupráci s kolegy učiteli, žáky, rodiči i s místní komunitou a jakou roli při naplnění tohoto konceptu hraje profesního růst a podnikatelské dovednosti. zspobezovice

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.