Potenciál Wikipedie pro vysokou školu

by · Sep 14, 2015 · 915 views ·

Wikipedia

Profesor Jan Sokol hovoří k pedagogům MU o svých zkušenostech s Wikipedií a o jejím významu pro vysoké školy a českou společnost. Následuje diskuze, kterou moderuje Marek Blahuš. Vystoupení bylo součástí akce „Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“ pořádané Spolkem absolventů a přátel MU pod záštitou rektora MU a děkana FF MU. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Masarykova_univerzita/Masarykova_univerzita_uj%C3%AD%C5%BEd%C3%AD_na_Wikipedii