Wikipedie ve výuce FF MU

by · Sep 14, 2015 · 965 views ·

Dr. Karolína Stehlíková a Ing. Jiří Rambousek z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hovoří k pedagogům MU o svých zkušenostech s využíváním Wikipedie ve své výuce – na katedře divadelních studií, resp. anglistiky a amerikanistiky. Následuje diskuze, kterou moderuje Marek Blahuš. Vystoupení bylo součástí akce „Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“ pořádané Spolkem absolventů a přátel MU pod záštitou rektora MU a děkana FF MU. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Masarykova_univerzita/Masarykova_univerzita_uj%C3%AD%C5%BEd%C3%AD_na_Wikipedii

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.