Wikipedie na Masarykově univerzitě

by · Sep 14, 2015 · 860 views ·

Marek Blahuš, wikipedista rezident na Masarykově univerzitě, prezentuje pedagogům MU, jakými způsoby je Wikipedie přítomna v životě Masarykovy univerzity, jaké přístupy k ní zaujímá akademická obec, jak se Masarykova univerzita na Wikipedii prezentuje a jaký je další potenciál spolupráce univerzity s Wikipedií. Vystoupení bylo součástí akce „Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“ pořádané Spolkem absolventů a přátel MU pod záštitou rektora MU a děkana FF MU. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Masarykova_univerzita/Masarykova_univerzita_uj%C3%AD%C5%BEd%C3%AD_na_Wikipedii

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.