Neslyšící jako objekty i aktéři umění

by · Oct 9, 2015 · 1 006 views ·

Mariana Koutská ve svém příspěvku upozornila na v českém kontextu nepříliš známé počiny světové produkce kultury Neslyšící v umění a jejich význam pro komunitu. Témata, která jsou často reflektována v umění Neslyšících, jsou například: 1) Stereotyp vnímání N jako postižené osoby, 2) Příslušnost k rozdílné kulturní menšině u dětí a rodičů, 3) Jazykový útlak, 4) Deafhood. V rámci přednášky byli představeni Neslyšící umělci, jako George Veditz, Betty G. Miller, a komunity Neslyšících umělců, jako je „Spectrum“ nebo umělci kolem hnutí De´VIA, Manifestu surdismu či více rozšířené aktivity folklóru Neslyšících - Deaflore. http://ujkn.ff.cuni.cz/aktivity/prednasky

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.