Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka?

by · Sep 10, 2015 · 934 views ·

Přednáška z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku“ pořádané 9.–10. září 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení. Více informací: http://conference.cjv.muni.cz/czkey/ a http://www.mluvtecesky.net/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.