Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka?

Sep 10, 2015

Speakers

About

Přednáška z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku“ pořádané 9.–10. září 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení. Více informací: http://conference.cjv.muni.cz/czkey/ a http://www.mluvtecesky.net/

Organizer

About Centrum jazykového vzdělávání MU

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (Masaryk University Language Centre)

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Centrum jazykového vzdělávání MU