Hmotnostní spektrometrie

by · Sep 8, 2015 · 2,283 views ·

Prof. Roithová se věnuje zkoumání reakcí organických prvků s katalyzátory, což v praxi umožní například úsporu energie nebo vývoj nových postupů při výrobě léků. Společně se svým týmem vybudovala v Praze špičkově vybavenou laboratoř fyzikální organické chemie. V přednášce vysvětlím, co je to hmotnostní spektrometrie a ukážu, jak se metoda z rukou fyziků prosadila nejen ve spoustě jiných vědeckých oborů, ale také například v lékařství. Ukážu, jaké nové využití hmotnostní spektrometrie vyvíjíme v naší laboratoři a co nás vedlo k tomu, abychom si vyvíjeli vlastní metody. Pospíšu v čem spočívá náš výzkum a pokusím se vysvětlit, proč je základní výzkum důležitý.