Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Formativní vliv emoce na tělo

by · Oct 2, 2015 · 886 views ·

Jitka Knebortová – Soukromá ambulance fyzioterapie, Pečky, Mgr. et Bc. Naďa Soukupová – Soukromá praxe / psychologické poradenství a diagnostika / Praha,

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.