Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

3Byty

by · Oct 15, 2015 · 1 338 views ·

3byty je networkingová udalosť, ktorá spája ľudí jedlom. Prináša vám jedinečný spôsob ako prežiť sobotný večer v spoločnosti zaujímavých ľudí. www.3byty.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.