Hovory mlčky. Znaková řeč v klášterech.

by · Nov 10, 2015 · 2,066 views ·

Klášterní archivy skrývají nejedno tajemství, které vynáší na světlo takřka zapomenutou součást mnišství – znakovou řeč. Dva středověké katalogy znakové řeči, které sloužily k její výuce, se dochovaly i u nás – ve Vyšším Brodě. Jaké znaky se mniši učili? Jak jednotlivá slova znázorňovali? Proč, kdy a kde znaková řeč vznikla? A jak můžeme pracovat s kusými informacemi středověkých autorů? Používají se znaky v klášterech ještě dnes? Všechny tyto otázky Vám ráda zodpoví historička Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., která za disertační práci na toto téma získala prestižní Bolzanovu cenu.