Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Aliance pro otevřené vzdělávání

by · Nov 15, 2015 · 1 047 views ·

Představení nové Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž založení iniciovala společnost EDUin. Propojení sil, znalostí, aktivit a zdrojů jednotlivých osobností a institucí nad společnými cíli, které jsou definovány v základním dokumentu Aliance - Chartě Otevřeného vzdělávání. Představíme cíle, členy a aktivity Aliance. Pozveme vás ke spolupráci.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.