The Traveling Salesman Problem

by · Nov 26, 2015 · 1,883 views ·

Pražský informatický seminář

The traveling salesman problem is one of the most intensively studied problems in computational mathematics. It is easy to state: given a finite number of cities and the cost of travel between each pair of them, find the cheapest way of visiting them all and returning to your starting point. It is notoriously hard to solve. The lecture will comprise a survey of the history of the problem as well as techniques and tricks used in its solution. Problém obchodního cestujícího patří mezi nejintenzivněji studované problémy výpočetní matematiky. Jeho formulace je jednoduchá: máte-li konečný počet měst spolu s cenou cesty mezi každou jejich dvojicí, najděte nejlevnější způsob, jak všechna ta města navštívit a vrátit se do výchozího bodu. Obtížnost řešení je proslulá. Přednáška zahrne přehled historie problému a také technik a triků užívaných k jeho řešení.