The Traveling Salesman Problem

Nov 26, 2015

Speakers

About

The traveling salesman problem is one of the most intensively studied problems in computational mathematics. It is easy to state: given a finite number of cities and the cost of travel between each pair of them, find the cheapest way of visiting them all and returning to your starting point. It is notoriously hard to solve. The lecture will comprise a survey of the history of the problem as well as techniques and tricks used in its solution. Problém obchodního cestujícího patří mezi nejintenzivněji studované problémy výpočetní matematiky. Jeho formulace je jednoduchá: máte-li konečný počet měst spolu s cenou cesty mezi každou jejich dvojicí, najděte nejlevnější způsob, jak všechna ta města navštívit a vrátit se do výchozího bodu. Obtížnost řešení je proslulá. Přednáška zahrne přehled historie problému a také technik a triků užívaných k jeho řešení.

Organizer

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Pražský informatický seminář