Hluboký stabilizační systém ve fyzioterapii a fitness

by · Oct 22, 2015 · 5,755 views ·

Přednášející Mgr. Kateřina Honová posluchačům vysvětlí, co znamenají moderní a často skloňované pojmy jako jsou hluboký stabilizační systém, centrace kloubů, vývojová kineziologie aj. Svalová souhra zajišťující stabilitu páteře a kloubů bude nastíněna pohledem fyzioterapie a fitnessového tréninku a to včetně moderních trendů v obou oblastech. Lehce nudná krátká teorie neurofyziologických regulací bude vykoupena praktickými fotografiemi a videosekvencemi, které budou zachycovat testování a terapeutické prvky. Paní Honová vystudovala 2. lékařskou fakultu UK Praha a Slovenskou zdravotníckou univerzitu v Banské Bystrici. Vzdělání si doplňuje kurzy s fyzioterapeutickou a fitness tématikou. V současné době pracuje v ambulantním rehabilitačním centru RECENS s.r.o. a školí v Edukačním centru DLBsH v Rajhradu u Brna. Přednáší na konferencích, publikuje v odborných časopisech a spolupracuje s webem RUNGO.cz. Je členem několika odborných společností, zakladatelem projektu Traumarehab a spolupracujícím autorem projektu Functional Spinal Upgrade.