Přírodní fenomény vojenského újezdu Hradiště

by · Dec 1, 2015 · 763 views ·

Na křižovatce zlomů zemské kůry se v po¬lovině třetihor vyvinul rozlehlý vulkanický komplex, který dal během milionu let vznik¬nout členitému pohoří, Doupovským horám, vklíněnému mezi Sokolovskou a Mosteckou pánev. Díky úrodným půdám vznikajícím ze sopečných hornin bylo pohoří kolonizováno již v raném středověku a zemědělsky využíváno až do nejvyšších poloh. Bukové lesy místy až prale¬sovitého charakteru se tak dochovaly pouze na příkrých svazích především v údolí Ohře. V polo¬vině dvacátého století byla centrální část pohoří kompletně vysídlena a přeměněna v jeden z nej¬větších vojenských prostorů ve střední Evropě. Činnost armády přírodě spíše prospěla, než uškodila. Proto je dnes liduprázdná krajina plná života, zarostlá lesem a křovinami a již jen těžko poznáme bývalé obce, pole a louky. Setkáme se tu s desítkami druhů motýlů – celoevropsky ohroženým hnědáskem chrastavcovým, či vzác¬nými modráskem bahenním a černoskvrnným. Hory jsou domovem mnoha vzácných ptáků – výra velkého, chřástala polního, pěnice vlašské nebo strnada lučního. Unikátem hlubokého údolí Ohře u Stráže nad Ohří je výskyt reliktní populace užovky stromové. Z jara na stráních vykvétají vzácné koniklece otevřené a prstnatce bezové, později pak i nádherné vstavače osma¬hlé. Příroda si našla cestu i na tanková cvičiště. V loužích tam můžeme nalézt kuňku obecnou nebo kriticky ohrožené korýše – žábronožku letní a listonoha letního.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.