Disturbance těžkou technikou jako nástroj pro zachování biodiverzity opuštěných vojenských prostorů

by · Dec 1, 2015 · 1,023 views ·

Zrušený vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá patří mezi vojenská území s nejdéle realizovaným management založeným na napodobení vojenské činnosti. Zejména v jižní části – V PR Pod Benáteckým vrchem je intenzita pojezdů vojenské pásové techniky (především BVP) ale i kolových vozidel velmi vysoká. Vliv těchto managementů budeme ilustrovat na příkladu vybraných druhů rostlin a živočichů. Mimoto budou prezentovány výsledky experimentu sledujícího průběh sukcese a změn v druhovém složení rostlin s ohledem na zvolený typ disturbance – pojezdy BVP, srýpnutí zeminy, použití graminicidu. Součástí příspěvku je přehled opuštěných vojenských prostorů a činností v nich.