Profesní život fyzioterapeuta: možnosti, povinnosti a další rozvoj

by · Nov 25, 2015 · 3 267 views ·

Mgr. Vladan Toufar je prezidentem jediné čistě fyzioterapeutické profesní organizace v ČR – UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů) od jara roku 2014. Ve výkonném výboru UNIFY ČR pracuje od roku 2006. Mimo to pracuje jako vedoucí fyzioterapeut v Nemocnici v Břeclavi, p.o. Organizace UNIFY sdružuje pouze kvalifikované fyzioterapeuty jako řádné členy a studenty formou přidruženého členství. Především hájí a prosazuje profesní a odborné zájmy fyzioterapeutů naší republiky. Soustředí se hlavně na legislativní otázky spojené s výkonem povolání, na adekvátní úhrady za poskytovanou fyzioterapii, na odbornou úroveň fyzioterapeutů a další. Zároveň je členem WCPT (Světové konfederace fyzioterapie).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.