U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery (10. ledna 2016) proběhl na Geografické sekci PřF UK v Praze úspěšný pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery. Celkem se zúčastnilo 36 účastníků rekordu, mezi nimiž i 2 profesoři, 7 docentů a další pedagogové. Vědci i zaměstnanci četli nepřetržitě 9 hodin z 30 textů. Účastníci se střídali po 15 minutách a každý z předčítajících se zapojil do pokusu pouze jedenkrát. Rekord probíhal pod dohledem komisaře z Agentury rekordů z Pelhřimova a byl úspěšně registrován v České knize rekordů. Pedagogové a zaměstnanci Geografické sekce PřF UK v Praze tak vzdali hold velkému geografovi a zakladateli Geografického ústavu na Univerzitě Karlově profesorovi V. Švamberovi. Účastníci se plavili po řece Kongo, prodírali se šumavskými hvozdy, mapovali zdejší jezera nebo si zajeli na Arktidu za polárníky. Podívali se i na Geografický ústav v roce 1907, do Kanady nebo na pouště severní Afriky. Seznámili se s českými výzkumy v Americe, ale i s objevy neznámých končin země.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.