Lower bounds and the physical reality

by · Jan 28, 2016 · 650 views ·

Pražský informatický seminář

Algorithms provide bounds (upper bounds) on the amount of resources such as time and space that suffice to solve various computational problems. On the other hand, lower bounds provide bounds on the amount of resources that are necessary to solve such problems. Algoritmy určují meze (přesněji horní odhady) na množství výpočetních prostředků jako je čas a prostor, které je k vyřešení různých algoritmických problémů dostačující. Dolní odhady na druhou stranu určují meze na množství prostředků, které je k vyřešení takových problémů nutné.