Proměna zahrady MŠ U Uranie, Praha 7

by · Feb 2, 2016 · 1 476 views ·

Prezentující: Mgr. Michaela Kuběnová, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. Jitka Tomsová, PhD. Mgr. Michaela Kuběnová, MŠ U Uranie, Praha 7 Ředitelka MŠ U Uranie, členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu. Absolvovala vyšší odbornou školu sociální, studium předškolní pedagogiky ji následně přivedlo nejprve na Ostravskou univerzitu, kde získala titul bakalář, a později na Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde studium zakončila magisterským titulem. Vystudovala rovněž školský management. Velkým vzorem pro ni od mala byla její maminka, rovněž učitelka a později i ředitelka mateřské školy. „Dítě je v předškolním věku ještě nepopsaný list, upřímné. Co do něj vložíte, se vám mnohonásobně vrátí. Proto považuji předškolní vzdělávání za jedno z nejdůležitějších,“ říká Michaela Kuběnová. http://www.msuranie.net/ Ing. arch. Petr Lešek, Projektil architekti Partner architektonického ateliéru Projektil architekti. Spoluautor řady veřejných staveb a prostorů - Národní technická knihovna v Praze, Centrum ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce, Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, revitalizace Klášterních zahrad v Chrudimi. Propagátor architektonických soutěží za Českou komoru architektů a její předseda v roce 2014. Spoluautor projektu úprav zahrady MŠ U Uranie společně se zahradní architektkou Ing. Jitkou Tomsovou. http://www.projektil.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.