Záření a člověk

by · Dec 10, 2015 · 2,829 views ·

Fyzikální čtvrtky

V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB) přednášku „Záření a člověk“.