Ethnocatering

by · Mar 9, 2016 · 2,310 views ·

Projekt Ethnocatering vychází z koncepce sociálního podnikání Inbáze, z. s. Ženám migrantkám, které jsou znevýhodněny na trhu práce, poskytuje důstojné zaměstnání a pomáhá jim prostřednictvím jejich tradiční dovednosti k integraci do české společnosti. Tyto ženy mají možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si svoji kvalifikaci. Zisk z Ethnocateringu je použit na rozvoj integračních programů komunitního centra InBáze, které pomáhá migrantům nalézt důstojné místo v české společnosti. http://ethnocatering.cz/