Nathalie Rossetti: Rossetti+Wyss

by · May 5, 2016 · 568 views ·

Nathalie Rossetti: Rossetti+Wyss Studio Rossetti+Wyss hledá při práci na zakázkách určitý a jedinečný postup, který respektuje základní potřeby prostředí, současné technické možnosti a formální i neformální požadavky projektu. Vědomé omezení užitých prvků a nahodilý vztah materiálu podporuje samozřejmý a nenucený vzhled budov. Práce Studia Rossetti+Wyss je chrakterizována uvolněností a bezprostřeností, užívané za účelem dosažení významných smyslových informací o místě stavby. Na přednášce bude Nathalie Rossetti mluvit o práci Studia a souvisejících aspektech. Nathalie Rossetti se narodila roku 1970 v Neapoli. Studovala polytechniku v Curychu a v roce 1995 získala titul u profesorky Flory Ruchat. Spolupracovala s ateliérem Reného Stoose v Bruggách, ateliérem prof. H. E. Kramela na curyšské polytechnice, ateliérem Bétrix & Consolascio Architects v Erlenbachu a s ateliérem Sandry Giraudi na univerzitě USI v Mendrisiu. Byla spoluvedoucí projektu sportoviště ve švýcarském Zugu. V roce 2000 spoluzaložila Rossetti + Wyss Architects. Působila v porotách různých národních a mezinárodních architektonických soutěží a v radě švýcarské společnosti inženýrů a architektů SIA. Od roku 2010 je členkou konfederace švýcarských architektů (BSA). Nathalie Rossetti: Rossetti+Wyss Rossetti+Wyss searches in the work process the explicit and unique attitude respecting the fundamental needs of the environment, the technical possibilities of the present and the informal and formal needs of the project itself. The conscious and ongoing reduction of the means lead to recognizable results. The continuous reduction of applied elements and the immediate connection of materials support the self-evident and unconstrained appearance of the buildings. The work of Rossetti+Wyss is accompanied with an ease and an immediacy in order to substrate the relevant sensual information about the built space. During the lecture Nathalie Rossetti will present works of Rossetti+Wyss and talks about the relevant aspects. Nathalie Rossetti was born 1970 in Napoli. She studied at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich and gained her Diploma in 1995 at Prof. Flora Ruchat. She collaborated with the studios of René Stoos, Brugg, studio of Prof. H. E. Kramel at ETH in Zurich, with the office of Bétrix & Consolascio architects in Erlenbach, and with the studio of Sandra Giraudi at the University USI in Mendrisio. She was a co-project leader for the gym in Zug in Switzerland. She co-founded Rossetti + Wyss architects in January 2000. She has been a member of juries in national and international architecture competitions and the board of directors of the Swiss engineer and architect association SIA. Since 2010 she has been a member of the confederation of Swiss architects (BSA).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.