Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Produkty Microsoft vhodné pro malotřídní školy

by · May 4, 2016 · 765 views ·

Produkty Microsoft vhodné pro malotřídní školy – Jaroslav Šindler, Microsoft Záznam z konference "Malotřídky 2016" konané 4. května 2016 v CEVRO Institutu v Praze http://malotridky.eduin.cz/ Záznam a Slides live prezentace: Stanislav Miler www.akademie-sobestacnosti.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.