Vševidoucí Galileo

by · May 27, 2016 · 3,468 views ·

OKsystem

V červenci 2015 došlo k masivnímu úniku dat z italské společnosti HackingTeam, která se zabývala vývojem a prodejem špionážního software. Uniklé zdrojové kódy nám nabízejí jedinečnou možnost prozkoumat "zevnitř" fungování systému RCS Galileo, který používaly policejní a zpravodajské složky po celém světě (včetně České republiky) k napadání počítačů a telefonů na dálku.