Vendsy klipy

by · Jun 13, 2016 · 858 views ·

Dětské záchytné klipy na sluchadla a kochleární implantáty. Zabraňují ztrátě drahých sluchových pomůcek. www.vendsy.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.