Vendsy klipy

by · Jun 13, 2016 · 859 views ·

Impact Hub Brno

Dětské záchytné klipy na sluchadla a kochleární implantáty. Zabraňují ztrátě drahých sluchových pomůcek. www.vendsy.cz