Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Získávání nových dovedností prostředníctvím zážitků

by · Jun 9, 2016 · 598 views ·

DofE je příležitostí pro silné zážitky a užitečné dovednosti. Od založení se zúčastnilo přes osm milionů mladých lidí z celého světa. Pracujeme nejen s účastníky akcí, ale i s jejich vedoucími! http://www.dofe.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.