Modular Android app [CZ]

by · Jun 17, 2016 · 885 views ·

Pokud se váš projekt již rozrůstá, stále více se dostává na pořad dne udržitelnost a znovupoužitelnost kódu a spousta souvisejících záležitostí. Jedním z řešení je dbát na rozdělení aplikace do modulů, používaní Maven repositoře a možností systému Gradle. Téma je určeno středně pokročilým vývojářům a zaměřuje se spíše na změnu způsobu myšlení, než na detailní technickou stránku. Vše bude bráno z pohledu Android vývoje.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.