Jakub Jansa

by · Jun 26, 2016 · 785 views ·

PechaKucha Night Plzeň

PechaKucha Night #17 - Špejchar Jeho projekty zkoumají možnosti současných i budoucích technologií a role člověka - iniciátora programování přírody. Autor pracuje na pomezí různých médií a nebojí se komentovat současný design a architekturu. Například jeden z jeho posledních projektů zkoumá možnosti programování živé entity, generující hmoty, v tomto případě zařízení, které během tisíce let vytvoří jeskynní komplex. Motiv růstu a haptiky v sepětí s činností člověka, se objevuje i v dalších projektech, například "Vemězemě", kde pohyb a vítr narážející na tělo je zaznamenán a přenesen na hedvábné plátno rozvlněné ventilátory. V projektu "Zóna" jsou to rostliny, které reagují na naší přítomnost a stávají se nositelem informace, které "zálohují" prostřednictvím kresby. 20.05.2016 www.pknp.cz www.facebook.com/PechaKuchaNightPlzen