Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku

by · Jun 28, 2016 · 536 views ·

Čeština v komunikaci neslyšících

Povídání o pejskovi a kočičce, kniha příběhů o zvířátkách, pro děti napsaná a ilustrovaná Josefem Čapkem v roce 1926 (a publikovaná v roce 1929), byla přeložena do sedmnácti jazyků, přičemž se u angličtiny, francouzštiny, němčiny a slovinštiny jedná o více než jeden překlad. Cílem této přednášky je srovnání výchozího textu se dvěma jeho anglickými překlady, Harum Scarum, (1968, copyright 1963) a All About Doggie and Pussycat (1996), a jedním francouzským, Histoires de chien et de chat (1971). Toto srovnání se zaměří na jazykové prostředky, které autor používá k vytvoření svého typického světa, ve němž mají místo nejen dospělí, ale i děti, a především zvířátka, světa, který je prodchnut, zjednodušeně řečeno, láskou, úctou a rovným přístupem k Jinému. Od lingvistického kontextu slov ´pes/pejsek´ a ´kočka/kočička´ (´dog/doggie/chien´ a ´cat/Pussycat/chat´) všech tří jazyků, a rovněž i od pohledu na to, jak jsou hlavní postavy reprezentovány vzhledem ke svému prostředí, „domovu”, se odvíjí detailnější analýza těchto základních hodnot. Čapkův svět oslovuje svou nesmírnou emocionální a myšlenkovou hloubkou a jeho příběhy mají co říci nejen dětem, ale i dospělým. Vědomí toho, co chce autor dětem zprostředkovat, jak obsahem, tak i formou, vzhledem k výše zmíněným hodnotám (zde si můžeme připomenout Humboldtovo pojetí jazyka jako „orgánu myšleni a prociťování”), nás může podnítit k uvažování o tom, jaké hodnoty bychom si přáli „u nás doma v Evropě”. Analýza původního textu z této perspektivy je zde výchozím bodem pro diskusi o tom, jak se výše zmíněné odráží, pokud vůbec, ve zkoumanych překladech.