Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku

Jun 28, 2016

Speakers

About

Povídání o pejskovi a kočičce, kniha příběhů o zvířátkách, pro děti napsaná a ilustrovaná Josefem Čapkem v roce 1926 (a publikovaná v roce 1929), byla přeložena do sedmnácti jazyků, přičemž se u angličtiny, francouzštiny, němčiny a slovinštiny jedná o více než jeden překlad. Cílem této přednášky je srovnání výchozího textu se dvěma jeho anglickými překlady, Harum Scarum, (1968, copyright 1963) a All About Doggie and Pussycat (1996), a jedním francouzským, Histoires de chien et de chat (1971). Toto srovnání se zaměří na jazykové prostředky, které autor používá k vytvoření svého typického světa, ve němž mají místo nejen dospělí, ale i děti, a především zvířátka, světa, který je prodchnut, zjednodušeně řečeno, láskou, úctou a rovným přístupem k Jinému. Od lingvistického kontextu slov ´pes/pejsek´ a ´kočka/kočička´ (´dog/doggie/chien´ a ´cat/Pussycat/chat´) všech tří jazyků, a rovněž i od pohledu na to, jak jsou hlavní postavy reprezentovány vzhledem ke svému prostředí, „domovu”, se odvíjí detailnější analýza těchto základních hodnot. Čapkův svět oslovuje svou nesmírnou emocionální a myšlenkovou hloubkou a jeho příběhy mají co říci nejen dětem, ale i dospělým. Vědomí toho, co chce autor dětem zprostředkovat, jak obsahem, tak i formou, vzhledem k výše zmíněným hodnotám (zde si můžeme připomenout Humboldtovo pojetí jazyka jako „orgánu myšleni a prociťování”), nás může podnítit k uvažování o tom, jaké hodnoty bychom si přáli „u nás doma v Evropě”. Analýza původního textu z této perspektivy je zde výchozím bodem pro diskusi o tom, jak se výše zmíněné odráží, pokud vůbec, ve zkoumanych překladech.

Organizer

About Čeština v komunikaci neslyšících

Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující magisterský) studijní obor, jehož cílem je připravit postojově orientované, profesně vybavené specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou – v opoře o širší kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace – působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Čeština v komunikaci neslyšících