Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to?

Jun 22, 2016

Speakers

About

V panelu věnovaném kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupili klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí. Panelisté a panelistky se s námi podělili o své zkušenosti se zaváděním změn v institucích, a také se jich zeptáme, co pro ně bylo či je největší výzvou.

Organizer

About Národní kontaktní centrum

NKC - gender a věda je projekt Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání. Projekt má za cíl přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Národní kontaktní centrum