Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to?

V panelu věnovaném kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupili klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí. Panelisté a panelistky se s námi podělili o své zkušenosti se zaváděním změn v institucích, a také se jich zeptáme, co pro ně bylo či je největší výzvou.