Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus

by · Aug 4, 2016 · 1 273 views ·

Příspěvek představí koncept dominantně submisivního vztahu jako funkční varianty dlouhodobého partnerství. Takto pojatý vztah je charakterizován specifickým přístupem k autoritě, vztahové polaritě a sexualitě, která specificky v tomto typu vztahu zahrnuje opakované provozování aktivit, které řadíme do tzv. partnerského sadomasochismu, spojovaného též s pojmem BDSM. Obsahem příspěvku bude seznámení s těmito specifiky a vlivem na partnerské dvojice z hlediska psychiky jednotlivce i dopadu na mezilidské vztahy.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.