Partnerské vztahy na cestě do dospělosti

Aug 5, 2016

Speakers

About

Přednáška představí specifika partnerských vztahů ve spojitosti s konceptem tzv. vynořující se dospělosti. Také ukáže některá aktuální empirická zjištění z longitudinální studie Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854). Tato studie je realizována od roku 2012 na výzkumném psychologickém pracovišti Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno.

Organizer

About ČASP

Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie v České republice a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. V současné době je Česká asociace studentů psychologie, z.s. aktivní na pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow ČASP