Překlad evropských pojmů do čínštiny. Dà gōngmín or xiǎo shìmí. Několik poznámek o termínech označujících občana v mandarínské čínštině

Sep 15, 2016

Speakers

About

Tři termíny používané v lexika moderní čínštiny pro označení pojmu občana, guómín 国民, shìmín 市民 a gōngmín 公民, jsou obecně považovány za výpůjčková slova wàiláicí 外来词 (Gao & Liu, 1956: 121), přesněji řečeno „vrácené grafické výpůjčky“ (Liu, 1995: 25; Masini, 1993: 104), tzn. formy dochované z klasické čínštiny, přejaté do japonštiny k označení nových pojmů a poté s těmito novými významy znovu zavedené v čínštině; mnoho takových se objevilo mezi koncem 19. století a začátkem 20. století (Masini 1993; Lackner, Amelung & Kurtz, 2001). Volbu jednoho z těchto tří výrazů, z nichž každý zdůrazňuje jiné aspekty vztahu mezi státem a společností (Goldman & Perry 2002), mezi různými kvazi-synonymy dochovanými z pozdního období dynastie Čching, můžeme považovat za výsledek procesu „vyjednávání ekvivalence“(Lackner, Kurtz, Amelung, 2001) mezi pojmy inspirovanými Západem a jejich čínskými podobami a také za součást „domestikace slov, kategorií, diskurzů a způsobů reprezentace“ (Liu 2005: 26). Tyto tři termíny, které během dvacátého století prošly složitou a kontroverzní cestou, mají své místo v sociopolitickém diskurzu i v současném jazyce, jak je vidět na základě jejich frekvence v různých typech korpusů. Výskyty a kolokace odhalují různé konotace spojené s těmito výrazy, které lze považovat za klíčová slova současné čínské slovní zásoby. Cílem této prezentace je srovnat a analyzovat užití termínů guómín 国民, shìmín 市民 a gōngmín 公民 v různých typech textů a diskurzů a poukázat na jejich odlišné konotace a trajektorie v současném sociopolitickém lexiku.

Organizer

Categories

About Čeština v komunikaci neslyšících

Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující magisterský) studijní obor, jehož cílem je připravit postojově orientované, profesně vybavené specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou – v opoře o širší kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace – působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Čeština v komunikaci neslyšících