Přemyslovský globus hvězdné oblohy

Sep 29, 2016

Speakers

About

Přednáška o světově unikátním glóbu ze sbírky českého krále Přemysla Otakara II. Přemyslovský nebeský glóbus a jeho kontexty Nebeský glóbus, který v roce 1444 zakoupil Mikuláš Kusánský do své sbírky astronomických přístrojů a rukopisů, patřil dříve patrně českým králům. Každopádně je nejstarším glóbem pocházejícím z křesťanské Evropy. Konstruován je jako tzv. univerzální precesní glóbus, a je tak naprosto ojedinělým přístrojem, který byl zhotoven podle návodu na stavbu glóbu v Ptolemaiově Almagestu. Výsledky měření přesnosti tohoto přístroje i rozbor ikonografie kreseb souhvězdí, které provedli přednášející a uveřejnili je v tetralogii "Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách" (Academia 2013) ukazují, že tento glóbus navazuje na odkaz antické vědy. Alena a Petr Hadravovi http://www.stavitele-katedral.cz/praha-bernkastel-kues-premyslovsky-globus-hvezdne-oblohy-je-svetovy-historicky-unikat/

Organizer

About Mapová sbírka PřF UK

Jsme Mapová sbírka Univerzity Karlovy. Objevujte s námi staré mapy. Prozkoumejte s námi kartografické poklady nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale i z celého světa.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 1 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.1%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Mapová sbírka PřF UK