Alchymie cizích světů

by · Oct 18, 2016 · 516 views ·

Chemické úterky

Děje v mezihvězdných oblacích či v atmosférách cizích hvězd a planet jsou velmi odlišné od chemie, na kterou jsme zvyklí. S nadsázkou je můžeme nazvat alchymií – tedy něčím na pomezí chemie a magie. Doktor Martin Ferus vás ve své přednášce vezme na cestu, jež povede: • od prvních atomů a molekul, které se formovaly na samém počátku existence vesmíru, • přes vznik všech prvků periodické soustavy při hrozivém výbuchu supernovy, • až ke zhroucení mezihvězdného oblaku obsahujícího stavební kameny hvězd, planet i života. Poté nahlédnete do současného chemismu, který utváří povrch i atmosféru planet sluneční soustavy. Vesmírnou výpravu zakončíte v atmosférách cizích hvězd a jejich planet. Obrázek: Krabí mlhovina v souhvězdí Býka. Jde o pozůstatek supernovy, která vybuchla v roce 1054. Během exploze supernovy vzniká mnoho chemických prvků – včetně těch nejtěžších. Zdroj Wikimedia Commons / NASA, ESA, J. Hester a A. Loll (Arizona State University). Úpravy Jan Kolář, volné dílo / Public Domain.