Návrhy nových zákonů o odpadech a posílení předcházení vzniku odpadů

by · Oct 24, 2016 · 223 views ·

CEMC

Příprava nového zákona o odpadech a nového zákona vybraných výrobcích s ukončenou životností je významnou prioritou Ministerstva životního prostředí. Prostřednictvím změn obsažených v nových zákonech chce Ministerstvo životního prostředí posílit principy oběhového hospodářství. Kombinací stávajících a nových nástrojů obsažených zejména v novém zákoně o odpadech Ministerstvo životního prostředí chce vytvořit zákonné předpoklady pro redukci skládkování ve prospěch prevence vzniku odpadů, opětovného použití nebo recyklace, které jsou významně ohleduplnější k životnímu prostředí, podporují vznik nových pracovních míst a mají i pozitivní ekonomické dopady.